Přehled akcí 2023

16.—17. června v Letařovicích
Pouť mezi dvěma jány

PÁTEK 16. 6.:
19.00 → Mgr. Jan Havelka: přednáška o obnovené barokní kostnici
19.30 → koncert Mirek KEMEL

SOBOTA 17. 6.:
10.00 → poutní mše svatá, autentické božítělové procesí, Horačky, Ritornello
13.00 → přednášky v kostele:
PhDr. Miloš Sládek → Poslední čtyři věci člověka v barokní literatuře
Mgr. Ivan Peřina → Historický vývoj kostnic na českém území
Divadlo studentů KTF UK: Komedie o vzkříšení Páně od Jindřicha Khintzera Přibyslavského
16.00 → divadlo KRTEK — Cirkus plný pohádek
17.00 → podještědský folklórní soubor HORAČKY — vystoupení na návsi

Celý den: řemeslný jarmark, místní pivo, skvělé jídlo a četné aktivity pro děti

8. července v Letařovicích
I. ročník hudebního festivalu HUSfest
Vstupenky výhodně na: Ticket stream22. července od 12 hodin v Beranově hostinci

VII. Beranovy hody
Regionální jarmark, stará řemesla, výstavy, HORAČKY!

Beranův hostinec v Trávníčku

Od roku 2015 postupně rekonstruujeme roubený hostinec Antonína Berana v Trávníčku. Naším záměrem je vytvoření regionálního muzea s výčepem tak, jak mohl vypadat v roce 1915. Byli jsme nominování na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2020 za nejlepší počiny v oblasti památkové péče. Odborná porota vybírala vítěze z 23 nominovaných ve čtyřech hlavních kategoriích, veřejnost online hlasováním udělovala cenu Památky děkují. Jak jsme dopadli?

S.O.S. Kostice

Barokní kostnice

Socha sv. Jakuba Většího

Socha sv. Jakuba Většího v Letařovicích

Zachránili jsme barokní kostnici v Letařovicích.

V červnu 2019 se podařilo do výklenku nad vstupem do kostela v Letařovicích vrátit repliku barokní sochy sv. Jakuba Většího. Děkujeme všem dárcům!

Jsme nezisková organizace založená na začátku roku 2012 s cílem povzbudit Českodubsko. Postupně realizujeme projekty malé i velké, okrašlovací i kulturní. Jádrem naší činnosti jsou kulturní akce podporující obnovu památek, připomínání tradic a sousedská setkávání.

O svébytném charakteru Českudubska se může přesvědčit každý vnímavý návštěvník, ať už sem přichází za přírodními krásami, historickými památkami, za půvaby lidového stavitelství, či za stopami příběhů, jimiž tento kraj proslavila spisovatelka Karolina Světlá i místní kronikáři a písmáci.
— Svatopluk Technik