29. 10. 2016 — Den republiky v Trávníčku

přidáno: 9. 10. 2016 15:23, autor: Petr Pivoňka   [ aktualizováno 18. 10. 2016 13:58 ]

Zveme vás do Trávníčků.


14.00 Slavnostní sázení lip a narážení dřevěných soudků
Beranův hostinec Pod Lipami, hoření Trávníček
  • Horačky – speciální program pro Trávníček
  • styloví prvorepublikoví četníci a c. k. hostinský Antonín Beran
  • povídání o významných lípách v Trávníčku a slavnostní sázení dvou nových lip
  • pivo Járy Cimrmana v dřevěných soudcích
  • prohlídka Beranova hostince  co se podařilo během několikaměsíční rekonstrukce 

17.00 Dvě přednášky na téma Českodubsko v roce 1938 
Klub hasičů, dolení Trávníček
  • Co se dělo v osudových dnech roku 1938 a kdo byli takzvaní financové, tedy pohraniční finanční stráž, vám povědí historici Jan Havelka a Ing. Jaroslav Beneš.
  • Seznámení s aktuálním stavem projektu Nový zvon do Trávníčku
  • Na místě občerstvení a výtečné pivo z horského pivovaru U Čápa v Příchovicích!


Na zvon do Trávníčku jsme získali již 24 600 Kč

přidáno: 9. 10. 2016 8:06, autor: Petr Pivoňka   [ aktualizováno 9. 10. 2016 9:04 ]

Děkujeme Podralskému nadačnímu fondu za štědrý dar 10 000 Kč.
Více o zvonu najdete na stránce www.dubaci.cz/zvon.

Navraťme společně zvon do Trávníčku!

1. 10. 2016 — Posvěcení pod starou lípou

přidáno: 4. 9. 2016 14:00, autor: Jan Havelka   [ Aktualizováno 9. 10. 2016 6:54 uživatelem Petr Pivoňka ]

Ve spolupráci s Obcí Bílá a dobrovolnými hasiči z Trávníčku jsme na návesní lípu vrátili sošku sv. Jana Nepomuckého.

Hostinský Antonín Beran, pan místosraosta Najman a Páter Maňásek společně odhalili obnovený výklenek se soškou. Nepřehlédněte maketu zvonu, který bychom na návesní lípu také chtěli vrátit.

To je ona – stará lípa v dolením Trávníčku.

Páter Maňásek požehnal všem Trávnickým obyvatelům, hostinský Beran narazil své dubové soudky s pivními speciály a zahájil výstavu o výrobě piva na Liberecku.
Následně pan Jan Havelka, historik a předseda spolku Dubáci, zahájil výstavku unikátních historických předmětů a dokumentů z Trávníčku. Následovala přednáška o historii obce, která se pro velký zájem musela v pozdních hodinách ještě jednou zopakovat.

Obnovenou soškou ale spolupráce spolku Dubáci s místními hasiči nekončí. Aktuálně jsme zahájili sbírku na nový zvon, který bychom v roce 2017 u příležitosti 120 let hasičského sboru v Trávníčku chtěli do lípy vrátit. Více o sbírce a zvonu se dozvíte zde.

Trávničtí hasiči a spolek Dubáci vás společně zvou na posvěcení do Trávníčku.


Poslední fotografie původního trávnického zvonu po jeho sejmutí v roce 1942.


1. 10. 2016 — Den architektury

přidáno: 4. 9. 2016 13:47, autor: Jan Havelka   [ Aktualizováno 9. 10. 2016 7:09 uživatelem Petr Pivoňka ]

Český Dub textilní a textilnický
Památkář a revizor spolku dubáci Jaroslav Horáček již tradičně provedl návštěvníky po Českém Dubu. Tentokrát jsme si připomněli rozkvět města za časů rozvíjející se textilní výroby a podívali se na některé stavby, které po sobě zanechala zlatá éra textilního průmyslníka Franze von Schmitta. Na závěr jsme se v Podještědském muzeu seznámili s principem kartounového tisku a členky souboru Horačky jej na živo předvedly jako součást podještědského kroje.


Jak na Den architektury? Jedině v kroji!
Procházka se koná v rámci celorepublikového Dne architektury, který pořádá o. s. Kruh.


Opravený křížek v Modlibohově

přidáno: 31. 8. 2016 14:24, autor: Petr Pivoňka   [ aktualizováno 1. 9. 2016 8:28 ]


Toto jsou ty okamžiky, kvůli kterým jsme před lety náš spolek zakládali. Jsme rádi, že jsme alespoň malým dílem mohli přispět k opravě tohoto honosného venkovského křížku.

13. srpna 2016 – Českodubský Páter Miroslav Maňásek žehná opravený křížek v Modlibohově.

I my máme stejnou radost, jako pan farář.

Jak to všechno bylo? Na začátku nás pan starosta Jiří Miler vzal do Modlibohova a ukázal nám krásný, ale chátrající křížek v těsné blízkosti staré venkovské školy. To malebné místo jsme si okamžitě zamilovali a protože jsme o něm všude vyprávěli, získali jsme od soukromé osoby finanční dar 5.000 Kč a tím jsme byli zavázáni k práci. Nechali jsme zpracovat předběžný rozpočet opravy a pochopili jsme, že získat potřebných asi 150.000 Kč nebude jednoduché. Proto jsme  iniciovali prohlášení křížku za kulturní památku, aby bylo možné žádat o krajskou či ministerskou dotaci na jeho opravu. Následně jsme na dvou sousedských setkáních v minulých letech a na dalších darech získali 8.000 Kč. Městu Český Dub, které se nákladné opravy ujalo a pod jehož vedením vše probíhalo, jsme tak přispěli částkou 13.000 Kč.

Celková cena opravy byla 156 290 Kč. Město Český Dub zaplatilo z městského rozpočtu 43.510 Kč a z dotace Ministerstva kultury prostřednictvím Magistrátu města Liberce 100.000 Kč (zdroj oficiální web Města Český Dub).

O sousedská setkání se již plně starají modlibohovští hasiči, kterým patří velikánský dík. Bez jejich práce by se taková setkání nemohla uskutečnit. A nás velmi těší, že se podařilo založit tradici každoročního setkávání, která doufáme bude těšit obyvatele i přátele Modlibohova ještě dlouhou dobu. Držíme palce!Všechny noty staré hudby

přidáno: 21. 8. 2016 7:34, autor: Petr Pivoňka   [ aktualizováno 5. 9. 2016 13:28 ]


V rámci Dnů evropského dědictví jsme v sobotu 3. 9. 2016 společně s farností Český Dub uspořádali v Letařovicích varhanní koncert při svíčkách.

Jsme šťastní, že po roce nevarhanních koncertů jsme si mohli letařovské varhany poslechnout na tak povedeném koncertě. Skvělý varhaník Přemysl Kšica rozezněl všechny rejstříky stařičkého nástroje a báječná sopranistka Eliška Josifová svým hlasem zasáhla srdce všech posluchačů. Ti odmítali kostelík opustit a svým nekončícím potleskem si vyžádali tři přídavky. Pořádání takových akcí v tak nádherném kostelíku je ohromná radost, která nám dává sílu do dalšího konání.


Sobákovské slavnosti

přidáno: 3. 8. 2016 3:50, autor: Petr Pivoňka   [ aktualizováno 5. 9. 2016 5:39 ]


20. 8. 2016 – 5. ročník
Na jedno odpoledne jsme se vrátili do časů Rakousko-Uherské monarchie a společně s Horačkami připomněli autentickou lidovou slavnost – Stínání kohouta. K obrovskému překvapení nás všech se v Sobákově objevili i Jejich císařské Výsosti Franz Josef s chotí Sisi.

Program začal poledním zvoněním a slovem Pátera Maňáska. 

Následovalo malé čtení z historických dokumentů: "Ten první bydlitel jsa od svých německých bratří docela odtržen tam na svém statku, jako sám živ byl, bylo mu od sousedních Čechů přislípáno "sobák" = sám o sobě žijící."

Přichází vrchol programu – Stínání kohouta – autentická lidová slavnost v podání folklorního souboru Horačky. Všechny problémy vesnice se přenesou na nebohého kohouta a hádajte, jak to s ním dopadne?
Sousedko, a to jste už slyšála, že...

Utíkej, Káčo, utíkej!Vodu, tu já nepiju. Ta je moc silná. Za všechno, co je ve mně dobrýho, vděčím tomuhle nápoji.

A mám tě ty škůdníku.


FJI: "Fuuuj, co fy to tady máte za odporný zvyk? ... Na, gut, sežeňte tedy pro nás  ještě jednoho toho hanebného škůdníka."

Jeho císařská Výsost Franz Josef zdatně škůdníka skoliti ráčil. Její císařská Výsost Sisi omdlévá nad tím strašlivým krvavým výjevem.

Jejich císařské Výsosti slavnostně odhalují novou informační ceduli na návsi. (Bohužel jsme se předem nedomluvili s Radou Města Český Dub na jejím trvalém umístění a cedule tak musela být odstraněna.)

Velevážené publikum, pánky a dámové,  je tady divadlo Krtek a Cirkus plný pohádek.

Bum! To byla rána jako z děla.

Tatiínku, prosím tě, vystřel mi perníkovou mouchu a tu nejhezčí růži.

Beranovy hody — 23. 7. 2016

přidáno: 17. 6. 2016 15:17, autor: Petr Pivoňka   [ aktualizováno 27. 7. 2016 5:19 ]

Celé odpoledne se před bývalým roubeným hostincem Antonína Berana (1875–1915) v Trávníčku čepilo pivo, 
pekl se beran a došlo i na ukázky prací právě opravované kulturní památky. 

K obrovskému překvapení všech přítomných si císařpán spletl knížete Rohana s hostinským Beranem 
a místo na Sychrově se objevil v Trávníčku na Beranových hodech.

Brzičko si všiml krásných Beranových soudků a protože měl po dlouhé cestě sakra chuť na pořádný pifo...

problém s chybějící hostinskou koncesí byl okamžitě vyřešen.

Za císaře pána...

...
 a jééého rodinu...

Pozvali jsme si na hody skvělé hudební těleso Sestry Beranovy, jenže jsme netušili,

že nám milého císaře pána sesaděj z trůnu! 

Kurt Cobain se jako známý fanoušek monarchie snažil v zákulisí nepříjemnou situaci vyžehlit přímo s mocnářem,

hostinský Antonín se pokoušel uplatit starostu Havelku pivem zdarma,

ale císaře pána nakonec obměkčily až ďouky z Ještěda. 
Jenže další průběh odpoledne už Antonín Beran neuhlídal

a z jeho romatického hostince Pod Lipami, se jako už mnohokrát v historii, stal pěknej hampejz.


Antonín si na dlouhou dobu naposledy užívá svého krásného hostince. Nejspíš mu ho ouřady zavřou (tesaři rozeberou).

To byly Beranovy hody 2016. Těšíme se na vás zase někdy příště!


   
Pořádáme ve spolupráci s Libereckým krajem. Mediálním partnerem je informační portál Propamátky 

Podještědí ožilo 27.—29. května!

přidáno: 14. 4. 2016 13:39, autor: Jan Havelka   [ Aktualizováno 17. 6. 2016 16:20 uživatelem Petr Pivoňka ]

Máme za sebou již pátý ročník festivalu Pouť mezi dvěma Jány. Dík patří všem, díky nimž Letařovice a Trávníček opět ožily. 


Pátek 27. května se nesl ve znamení koncertu zpěvačky Feng-Yün Song a jejího doprovodu kytaristů Jiřího Fryče, Evy Vogltanzové a perkusisty Jaroslava Kořána.
Sobota tradičně patřila folkloru a baroku. Již podruhé jsme ve spolupráci s farností a Horačkami pořádali obnovenou Slavnost Božího Těla.
V neděli jsme se přesunuli do Trávníčku k obnovovanému hostinci Antonína Berana. Ten narazil a vyčepil dřevěné soudky a popovídal, kterak v roce 1866 "Prajzi Travničkem táchli." Horačky ukázaly návštěvníkům zajímavou podještědskou tradici stínání kohouta a Marek Sýkora z Naivního divadla mladé i staré pobavil svým Cirkusem plným pohádek.

Rok se sešel s rokem a my pro Vás chystáme krásný půlkulatý 
V. ročník podještědského festivalu Pouť mezi dvěma Jány. 

A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? 

Stejně jako loni pro vás připravujeme dvě „scény", tedy letařovický kostelík a Beranův hostinec v Trávníčku. Společně s farností a Horačkami již podruhé obnovíme po více než šedesáti letech božítělové procesí, připomeneme místní tradice a dovezeme spoustu výtečných muzikantů i divadelníků. 

Zkrátka smršť dobré zábavy, tradic i příležitost vzájemného setkání nad dobrým pivem z dřevěných soudků ;) 

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Obě místa leží nedaleko Českého Dubu. Kostel sv. Jakuba najdete přímo na návsi v Letařovicích, Beranův hostinec ev. č. 14 v Hořením Trávníčku. Těšíme se na vás!

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na našeho předsedu Jana Havelku.

A jaké byly předchozí ročníky se můžete podívat zde!
Trávnické čumprdění, to byl ale masopust! 2016

přidáno: 23. 2. 2016 6:27, autor: Jan Havelka

Na konci února jsme společně s Horačkami a dobrovolnými hasiči v Trávníčku uspořádali první masopust po dlouhých letech. Počasí nás sice pěkně vypeklo, ale o to přátelštější zavládla atmosféra. Děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravami a poskytli fotografie! 

Těšíme se na další ročníky!

Spojení spolku Dubáci a dobrovolných hasičů Trávníček dopadlo hned poprvé na výbornou. Děkujeme!
Novinkou byla i mladá paní hostinská, která více než zdatně sekundovala hostinskému Beranovi. Ale co to je vedle ní za stvůru?A to už narážíme první soudek, výtečnou Kocouří 11°z Pivovaru Kocour Varnsdorf.
Průvod z Trávníčku do Trávníčku právě začal!
Bohužel společně s průvodem začal i řádný lijavec.
Ale jak vidno, nikdo si počasím nenechal zkazit náladu!
Horačky a Horáčci jdou!
První zastavení a sousedský tanec.A blížíme se k dalšímu zastavení.


Třetí zastavení. Hostinští už měli připravené pro statečný a zmoklý průvod kobližky a také, jak se na hostinské sluší, druhý soudek od Kocoura!

A pak už honem do tepla hasičárny, ohřát se a veselit!

V hasičárně přednášel pan Rydygr z PVO Zákupy a prezentoval tamější tradici výroby organtýnových a papírových masek.1-10 of 87