Jak jsme s hasiči obnovili zvon v Trávníčku
Náves v dolením Trávníčku s budovou hasičské zbrojnice je důležitým místem obce. Až do druhé světové války zde byl v koruně památné lípy zavěšen zvon, který udával tempo života v celém Trávníčku. Doklady o poledním i večerním zvonění nalézáme hluboko do 19. století. Měla jej na starost rodina Poršova “od zvonečku” z přilehlé chalupy. Zvon byl dvakrát zrekvírován. Po první světové válce byl v roce 1925 ve zvonařské dílně rodině Heroldů v Chomutově ulit nový. Po roce 1942 však díky nacistům zvon z Trávníčku zmizel nadobro. Na lípě bývaly umístěny i obecní vývěsky a celek byl doplněn dřevěným výklenkem s lidovou plastikou sv. Jana. Šlo o skutečné centrum někdejší osady jehož význam bychom rádi obnovili.

V roce 2016 obec Bílá získala dotaci od Libereckého kraje a společně se nám tak podařilo uskutečnit obnovu výklenku se soškou sv. Jana Nepomuckého. Podívejte se jak probíhalo slavnostní odhalení sošky a posvěcení pod starou lípou.

V lípě dosud byly části starého závěsu a od obyvatel Trávníčku jsme získali původní srdce zvonu, které od války uchovávali. Podle něj pan zvonař odvodil průměr zvonu na cca 40 cm a váhu na 38 kg. Pořízení nového bronzového zvonu s příslušenstvím a instalací celé soustavy vycházelo na 83 500 Kč. 

Dalších několik tisíc bude stát zastřešení zvonu jednoduchou šindelovou stříškou. Společně s dobrovolnými hasiči jsme 1. října 2016 započali shánět dary na pořízení. V sobotu 20. května 2017 oslavil SDH Trávníček 120 let a při této příležitosti jsme uvítali na návsi i obnovený zvon z dílny Michala Votruby v Myslkovicích u Tábora. Plány jsou veliké, v průběhu roku bychom chtěli za lipou pořídit venkovní posezení, aby se náves stala skutečným centrem obce a příjemným místem setkávání. Třeba při nedělním poledním zvonění!


Seznam dárců a získaných prostředků je    84.000 Kč    (aktualizováno 25. 5. 2017)
Rodina Zemanova — 2500 Kč
Marie Křivánková — 200 Kč
Zdeněk Jodas — 200 Kč
Rodina Červova — 1.000 Kč
Milan Kolář  —  500 Kč
J. a M. Havelkovi — 1.300 Kč
Jiří Křivánek — 1.000 Kč
Rodina Piflova — 1.000 Kč
dary a vstupné z akce Trávnické čumprdění — 2 500 Kč
Adam Rejha — 1.000 Kč
SDH  Trávníček — 7.500 Kč
Šerhantovi — 3.000 Kč
B. a L. Novosádovi — 1.000 Kč
Bývalí členové pěveckého sboru Radost Praha:
Renata Podmanická, Helena Procházková, Barbora Brabencová, Jan Waraus — 3.800 Kč
Rodina Havlova — 1000 Kč
Božena Plecháčová — 500 Kč
Josef Havelka — 1.500 Kč
Jiří Bláha — 1.000 Kč
Jaroslav Beneš — 600 Kč
dary a vstupné z akce Sázení lip — 800 Kč
Jakub Vedral — 3.000 Kč
Agro Bílá, a.s. — 15.000 Kč
V. a M. Kupcovi — 1.000 Kč
Jaroslav Horáček — 1.500 Kč
Josef Hrudka — 8.000 Kč
drobní dárci — 3.000 Kč
dary a vstupné z akce Posvěcení pod starou lípou — 10.600 Kč

Všem dárcům děkujeme a jejich pomoci si vážíme!
Původní stav návsi ve válečném roce 1942.

A postupně obnovovaný stav v roce 2016.