Projekty‎ > ‎Plánované‎ > ‎

kostel sv. Jakuba Většího


Před třemi lety se podařilo společně s farností v Českém Dubu a obcí Bílá rozjet proces, který vedl k počátku prací na celkové revitalizaci kostela sv. Jakuba Většího v Letařovicích. Farnost opakovaně úspěšně žádá o dotace na obnovu kostela z Ministerstva kultury, Libereckého kraje i Obce Bílá. 

Prostřednictvím benefičních koncertů, prodejem drobných upomínkových předmětů a od sponzorů získáváme prostředky na spoluúčast. 

Základem všech prací je stavebně-historický průzkum (SHP), na který farnost získala dotaci od Libereckého kraje. Průzkum byl realizován v létě 2014. Jeho autory jsou Ing. Arch. Jan Pešta, Mgr. Eliška Nová a Mgr. Tomáš Kyncl. V jeho rámci proběhlo první podrobnější zaměření kostela, ale byla objevena i původní gotická okénka. S jeho dílčími výstupy se můžete seznámit zde.

V současné době provádí odborná firma postupné restaurování fasády kostela.

Dříve farní, dnes filiální kostel sv. Jakuba Většího v Letařovicích byl vystavěn pravděpodobně ve třetí čtvrtině 13. století rytířským řádem johanitů, kteří v té době vlastnili dubské panství. Prošel gotickou přestavbou, posléze získal i renesanční sgrafittovou omítku, v období baroka přibyla typická věž. V baroku vzniklo ovšem i to nejcennější, co si většina lidí dnes s kostelem pojí – rustikální kazetový strop s malovanými výjevy ze života sv. Jakuba. Kostelík je důležitým styčným bodem v krajině údolí Mohelky.
Fasáda kostela se ještě nedávno nacházela v havarijním stavu a akutně hrozila eroze zdiva. Předběžný rozpočet na celkovou opravu fasády činí 2.300.000 Kč. V roce 2014 byla obnova fasády započata díky finanční podpoře Ministerstva kultury, Libereckého kraje, obce Bílá a našeho spolku. 

V první etapě získaly pod vedením zkušené restaurátorky paní Angely Marie Bukovanské  nový kabát severní a západní strany věže a objevuje se i staronová barevnost kostela, pro baroko typická  červeno-bílá. 

V další etapě pak přišla řadu jižní strana věže. Bude-li přát štěstí s dotacemi i soukromými dárci, mělo by být hotovo v roce 2017/18.

V budoucnu by měla být do kostela zavedena elektřina, pro potřeby osvětlení a zapojení elektrifikovaných varhan. Další dílčí restaurátorské práce je nutno provést na mobiliáři.

   
Zcela chybí poničená kazatelna, která se stala terčem zlodějů v roce 2007. Rozpočet na opravu číní 239 200 Kč.

Kostnice oproti tomu potřebuje rekonstrukci celkovou, na východní straně se před lety objevila hluboká trhlina, která hrozí rozšířením a sesuvem zdi. Interiér je rovněž v neutěšeném stavu. Iniciovali jsme pokácení smrků, které svými kořeny narušovaly hřbitovní zeď a  jednáme s památkáři o vhodném způsobu statického zásahu.

Jde o dvě velké letařovické chlouby, které sice mají svou patinu, je ale třeba předejít momentu, kdy patina přechází do neřízeného rozkladu.

Na podporu obnovy v kostelíku pravidelně pořádáme kulturní akce — Noc kostelů, kulturní festival Pouť mezi dvěma Jány, s procesím, přednáškami a koncerty. Každoročně na podzim pořádáme koncerty při svíčkách. 

V budoucnu chceme koncerty, poutě a další akce v kostele pořádat ještě častěji.