Projekty‎ > ‎

Revitalizace areálu hřbitova v Českém Dubu


Historie:

Areál farního hřbitova vznikl v letech 1568–70 na městském pozemku, v jehož středu byl z iniciativy luteránského obyvatelstva před rokem 1590 vystavěn jednolodní kostel Nejsvětější Trojice zakončený oblým presbytářem. Stavitel této stavby není znám, nejspíš jím mohl být některý příslušník českodubské vlašské kolonie.

Jižní hřbitovní zeď byla v nárožích akcentová roku 1719 dvojicí drobných staveb: na levé straně kapličkou Nejsv. Trojice, na pravé straně kostnicí, dnes márnicí. Části jejich původního mobiliáře se dnes nacházejí ve sbírkách Podještědského muzeea.

Hřbitov byl roku 1868 východně rozšířen do stávající rozlohy. Dominantou jeho nové části se stala reprezentativní Schmittova hrobka, která byla vystavena v letech 1872–73 podle plánů vídeňského architekta Karla Tietze.

V areálu hřbitova se dále nachází řada umělecky kvalitních náhrobků a pomníků, např.: pomník se sochou anděla z roku 1868 od sochařů bratří Josefa a Emanuela Maxů, hrobka rodiny Lehrerů se sochou Madony (nebo alegorické postavy) z roku 1878 od drážďanského sochaře Franze Schwarze (rovněž autorem soch Schmittovy hrobky).

(Tomáš Edel: Českodubsko v památkách 12.–20. století, Český Dub, 2006)


Současný stav:

Kostel Nejsv. Trojice – fasáda, především západní průčelí poškozeno povětrnostními vlivy.
Schmittova hrobka – dlouhodobé ohrožení krypty prosakující vodou, poškození fasády a kamenických prvků povětrnostními vlivy a vegetací.
Kaplička Nejsv. Trojice a márnice – výskyt prasklin ve zdivu značících možné statické narušení staveb, poškození fasád a kamenických prvků povětrnostními vlivy.
Pomník se sochou anděla – usazení pomníku narušené sousedními stromy.
Socha Madony v Lehrerově hrobce – spodní část sochy poškozena erozí kamene.
Síť cest – nestabilní povrch.
Břečťan – všudypřítomný břečťan devastuje opuštěné hroby a náhrobky


Námět revitalizace hřbitova:

Rozbor jednotlivých náhrobků z hlediska uměleckých a historických hodnot.
Ujasnit síť cest a navrhnout způsob jejich úpravy.
Problematika břečťanu na hřbitově.
Doplnit/založit při cestách alej stromů?
Navrhnout urbanistické dořešení hřbitova (rozptylová loučka apod.)
Navrhnout řešení problému s parkováním u hřbitova.
Parková úprava okolí hřbitova a možnost využití výhledu na město.


Samostatné projekty:

Schmittova hrobka – posouzení stavu stavby, průzkumy, zakreslení, návrh odvlhčení stavby, způsob obnovy apod.
Kaplička, márnice, kostel – totéž.
Letecký pohled


Pohled na areál českodubského hřbitova od jihu, 2012.

Pohled na Český Dub od hřbitova
Chátrající západní průčelí kostela Nejsvětější Trojice, podzim 2012

Hrobka rodiny Schmitt

Hrobka rodiny Lehrer, leden 2013


Anděl od Josefa Maxe!!!


Havarijní stav kapličky Nejsvětější Trojice, podzim 2012Všudypřítomný břečťan devastuje historicky cenné náhrobky