Náš transparentní účet u Raiffeisen Bank neumožňuje vytvoření samostatných podúčtů pro jednotlivé projekty, proto zveřejňujeme jejich aktuální stav zde:

Zhotovení repliky zvonu v Trávníčku
Společně s SDH Trávníček jsme na darech, vstupném a prodejem upomínkových předmětů na námi pořádaných akcích zatím získali: 
83 900 Kč
( stav ke dni 12. 5. 2017)

Opravy v kostele sv. Jakuba Staršího v Letařovicích
Společně s farností Český Dub jsme na darech, vstupném a prodejem upomínkových předmětů na benefičních koncertech a dalších námi pořádaných akcích zatím získali: 
77 111 Kč
( stav ke dni 31. 12. 2015)