• Stanovy spolku (schválené Rejstříkovým soudem v roce 2015) – PDF