• Darovací smlouva – PDF
  • Přihláška pro zájemce o členství – PDF
  • Stanovy spolku (schválené Rejstříkovým soudem v roce 2015) – PDF
  • Ustavující valná hromada (10. 3. 2012) – PDF