Většina neziskových organizací funguje díky svým členům – zapáleným dobrovolníkům, kteří neváhají obětovat svůj volný čas i peníze pro dobrou věc. Ani občanské sdružení Dubáci není v tomto směru výjimkou. Sdružení je otevřeno všem zájemcům a jedinou podmínkou pro vstup je věk – členem sdružení se mohou stát pouze osoby starší 18 let.Pokud se chcete stát členem spolku Dubáci, je nutné podat řádnou přihlášku.Přesný výpis práv a povinností člena sdružení naleznete ve stanovách. Zkráceně lze říci, že k povinnostem členů patří především placení členských příspěvků a jejich hlavním právem je spoluúčast na rozhodování a činnosti sdružení.

S tímto také úzce souvisí otázka, pro koho je sdružení určeno. V úvodu píšeme, že členem se může stát každý, ale to ještě neznamená, že se jím každý stát musí. Od členů se předpokládá hlubší zájem o činnost sdružení a hlavně vůle aktivně a osobně se na této činnosti podílet, pomáhat v různých projektech, případně projekty aktivně vytvářet a vést. Pokud tedy takový člověk jste, tak je sdružení určeno právě pro vás.Placení členských příspěvků je jednou ze základních povinností členů Sdružení. Příspěvky se platí na kalendářní rok. Výši členského příspěvku na základě návrhu výboru sdružení každoročně stanovuje členská schůze.

Pro rok 2016 jsou členské příspěvky nových členů stanoveny na  500 Kč/rok nebo 200 Kč/rok pro studenty a důchodce.