Spolek Dubáci  je nezisková organizace založená s cílem povzbudit Českodubsko. Chtěli bychom postupně realizovat projekty malé i velké, vpravdě okrašlovací a kulturní.

Není to tak, že by vzniklo nové občanské sdružení a teprve s ním se započal společenský život a obnova veškerých památek. Na Českodubsku již záslužně působí obce, spolky, hasiči, občané místní i přespolní. Těm všem nechceme být konkurencí, ale chceme být partnerem. Partnerem, se kterým lze dosáhnout nemalých cílů.

Peníze hýbou dnešním světem a jsou i jedním z hlavních důvodů založení našeho sdružení. Chceme je získávat nejen z členských příspěvků a darů, ale hlavně z evropských i českých dotačních programů. Do budoucna se uvažuje také o tom, že sdružení bude získávat další finanční prostředky prodejem různých propagačních a informačních materiálů.

Těšíme se na spolupráci!