Obnova sloupu sv. Jána

přidáno: 25. 1. 2012 11:13, autor: Petr Pivoňka   [ Aktualizováno 27. 5. 2013 13:35 uživatelem spolek Dubáci ]

V loňském roce jsme zahájili naši činnost organisací obnovy barokního sloupu sv. Jána v Hradčanech. Zároveň jsme zajistili protažení modré turistické cesty z Českého Dubu do Letařovic, která nyní vede kolem sloupu.


Slavnostní znovusvěcení zrestaurovaného sloupu proběhlo 5. listopadu 2011.
Hojná účast značila zájem o své okolí a společenství, který se v lidech pozvolna probouzí. 

Rozhovor o restaurování sloupu naleznete na webu PROPAMATKY.

Jak sloup vznikl? 
Dle pověsti farář z Letařovic zle kázal proti místním evangelickým sedlákům, a tak když jednou spěchal z Letařovic do Českého Dubu, počkal si na něj jeden z oněch sedláků a střelil jej. Farář padl mrtev z koně na nádherném místě s výhledem na Český ráj, Trosky, Bezděz. Ke spočinutí si tedy nemohl vybrat lepší místo. Když byla později reformace zcela potlačena, vystavili českodubští farníci na farářovu památku a jako symbol vítězství katolíků sloup zasvěcený právě svatořečenému Janu Nepomuckému.Ruku na to — právě u sloupu sv. Jána bylo dne 28. 8. 2011 slavnostně založeno občanské sdružení Dubáci