Pozvánka na Výroční členskou schůzi

přidáno: 15. 7. 2014 12:46, autor: Petr Pivoňka   [ aktualizováno 16. 7. 2014 14:48 ]
Jménem Výboru si Vás dovoluji pozvat na Výroční členskou schůzi spolku (dříve občanského sdružení) Dubáci, 
která se bude konat v sobotu 19. 7. 2014 od 18.00 v klubu hasičů v Sobákově.

Návrh programu:
1) soupis listiny přítomných,
2) určení zapisovatele,
3) kontrola usnášeníschopnosti Výroční členské schůze,
4) schválení / doplnění programu Výroční členské schůze,
5) zpráva Výboru o činnosti Sdružení v roce 2013,
6) zpráva Výboru o hospodaření za rok 2013,
7) zpráva revizora o revizi hospodaření za rok 2013,
8) přijetí nových členů,
9) udělení čestného členství Páteru M. Maňáskovi,
10) schválení / doplnění plánu činnosti na rok 2014,
11) schválení výše a termínu splatnosti členských příspěvků na rok 2014,
12) schválení změny stanov podle NOZ,
13) volba výboru spolku,
14) volba revizora spolku,
15) získání písemných souhlasů členů se zveřejněním na internetovém seznamu členů spolku,
16) diskuse,
17) závěr.

Návrh úpravy stanov v souladu s Novým občanským zákoníkem si můžete stáhnout zde:

Vzhledem k plánovanému zajištění občerstvení pro zúčastněné, prosím, 
o potvrzení účasti formou emailu nebo SMS (+420 605 825 218) do 18. 7. 2014

Těším se na setkání

Petr Pivoňka
místopředseda spolku