Propánajána – benefiční koncert

přidáno: 5. 10. 2013 3:49, autor: Petr Pivoňka   [ aktualizováno 8. 11. 2013 9:22 ]
19. 10. 2013
Letařovice

Již typický obrázek – svíčkami osvětlený kostel sv. Jakuba a předseda Jan Havelka vítající návštěvníky.

Děkujeme Elišce Josifové a Ondřeji Valentovi, kteří bez nároku na honorář provedli následující skladby:
František Xaver Brixi
(1732– 1771)

Georg Friedrich Händel 
 (1685–1759)

Jiřík Ignác Linek 
(1725–1791) 

Georg Friedrich Händel
 (1685–1759)

Anonym
(18. stol.) 

W. A. Mozart
 (1756–1791)

Jan Křtitel Vaňhal
 (1739–1813)

Thommaso Giordani 
(1738–1806) 

Jan Křtitel Kuchař 
(1751–1829)

Antonín Dvořák 
(1841 –1904) 


B. M. Černohorský
(1684–1742) 
Preludium C-dur


„Lascia“
z opery „Rinaldo“

Preludium D-dur
Fuga G-dur

„Oh! Had I Jubla’s Lyre“ 
z oratoria „Josue“

Fuga A-moll
Ze sbírky „Bakovská varhanní knížka“

Aleluja
z díla„Exulate Jubilate“

Fuga C-dur


„Caro mio ben“
z cyklu „26 italských písní a árií“

Adagio As-dur


„Biblické písně“ op. 99
„Oblak a mrákota“ č. 1
„Skrýše má a pavéza má“ č. 2

Toccata C-dur