Otevřený dopis

přidáno: 15. 9. 2012 6:28, autor: Petr Pivoňka   [ Aktualizováno 24. 9. 2012 8:58 uživatelem spolek Dubáci ]
V Praze dne 12. 9. 2012

Zúčastnění:
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., Estonská 500, 101 00 Praha 10 (dále VŠFS)
Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2 (dále MČ Praha 2)
Galerie hl. města Prahy, Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1 (dále GHLMP)

Věc: Otevřený dopis zúčastněným institucím ve věci reklamní kampaně Vysoké školy finanční a správní

Vážení zúčastnění,
nemohu jinak, než s pohoršením reagovat na reklamní kampaň VŠFS, která při oslovování potenciálních nových studentů využila pomníku české spisovatelky Karoliny Světlé v parku na Karlově náměstí v Praze.

Zahalení valné části zmiňovaného pomníku do červeného pláště a osazení tabule se sloganem: „Chceš mít vlastní sochu? Studuj!“ a hlavičkou VŠFS nelze považovat v žádném případě za seriózní způsob reklamy, leda snad za hodně špatný vtip. Autoru této reklamní instalace evidentně došly vlastní invence, že se zhostil využít cizího díla. Tristní však je, že součástí tohoto podbízivého záměru se stalo seriózní umělecké dílo (autorská dvojice sochař Gustav Zoula a architekt Jan Fanta). Po zhlédnutí nehybné rudé postavy s cedulí si totiž nejsem zcela jist, jakou cílovou skupinu VŠFS chtěla vlastně oslovit. Mladí inteligentní lidé to asi nebudou, s poukazem na lacinost sloganu...
Pokud tedy výsledek nekorektní kampaně vrhne na VŠFS špatné světlo a nezaplní se podle očekávání lavice jejích poslucháren, není se vlastně čemu divit.

Karolina Světlá neměla to štěstí a nebylo jí dopřáno studií, natož pak univerzitních. Žila v době, kdy bylo nemyslitelné, aby žena studovala a nedej Bože vykazovala intelektuální schopnosti; ty tehdy přináležely mužům. Právě svým nesporným literáním nadáním a odhodláním řešit ženskou otázku vystoupila Světlá z anonymity, ne tedy tím, že vystudovala nějakou školu. Pomník, který jí byl po její smrti na Karlově náměstí vztyčen, je poctou české spisovatelce a neopominutelné osobnosti 19. století. Využití pomníku Karoliny Světlé (i pomníků jiných osobností) pro prezentaci zájmů VŠFS považujeme za neetické, nedůstojné a ponižující, proto za sebe i osatní podepsané požaduji okamžité odstranění všech částí reklamní kampaně. Vskutku nás také záráží, že MČ Praha 2 spolu s Galerií hl. města Prahy udělily souhlas k uskutečnění této pitoreskní akce.

Bc. Jaroslav Horáček
revizor občanského sdružení DubáciComments