Opravený křížek v Modlibohově

přidáno: 31. 8. 2016 14:24, autor: Petr Pivoňka   [ aktualizováno 1. 9. 2016 8:28 ]

Toto jsou ty okamžiky, kvůli kterým jsme před lety náš spolek zakládali. Jsme rádi, že jsme alespoň malým dílem mohli přispět k opravě tohoto honosného venkovského křížku.

13. srpna 2016 – Českodubský Páter Miroslav Maňásek žehná opravený křížek v Modlibohově.

I my máme stejnou radost, jako pan farář.

Jak to všechno bylo? Na začátku nás pan starosta Jiří Miler vzal do Modlibohova a ukázal nám krásný, ale chátrající křížek v těsné blízkosti staré venkovské školy. To malebné místo jsme si okamžitě zamilovali a protože jsme o něm všude vyprávěli, získali jsme od soukromé osoby finanční dar 5.000 Kč a tím jsme byli zavázáni k práci. Nechali jsme zpracovat předběžný rozpočet opravy a pochopili jsme, že získat potřebných asi 150.000 Kč nebude jednoduché. Proto jsme  iniciovali prohlášení křížku za kulturní památku, aby bylo možné žádat o krajskou či ministerskou dotaci na jeho opravu. Následně jsme na dvou sousedských setkáních v minulých letech a na dalších darech získali 8.000 Kč. Městu Český Dub, které se nákladné opravy ujalo a pod jehož vedením vše probíhalo, jsme tak přispěli částkou 13.000 Kč.

Celková cena opravy byla 156 290 Kč. Město Český Dub zaplatilo z městského rozpočtu 43.510 Kč a z dotace Ministerstva kultury prostřednictvím Magistrátu města Liberce 100.000 Kč (zdroj oficiální web Města Český Dub).

O sousedská setkání se již plně starají modlibohovští hasiči, kterým patří velikánský dík. Bez jejich práce by se taková setkání nemohla uskutečnit. A nás velmi těší, že se podařilo založit tradici každoročního setkávání, která doufáme bude těšit obyvatele i přátele Modlibohova ještě dlouhou dobu. Držíme palce!