Barokní pouť mezi dvěma Jány

přidáno: 3. 6. 2012 11:43, autor: Petr Pivoňka   [ Aktualizováno 27. 5. 2013 12:58 uživatelem spolek Dubáci ]

Pan farář Maňásek a dubácký předseda Jan Havelka zatím vůbec nevědí, jak to všechno dopadne...

Pan Jan Havelka vítá poutníky před Komendou v Českém Dubě
Dvě generace podještědských patriotů – sl. Klárka Brožová předává poutnickou palmovou ratolest "karolinologovi" p. Pavlovi Bulířovi.

Vyrážíme na cestu

Zastavení poutníků na jednom z nejmagičtějších míst v Podještědí — u sloupu sv. Jana Nepomuckého


Ratolesti na patě sloupu sv. Jana Nepomuckého


Dr. Sládek, pan farář Maňásek a modlitba za chléb náš vezdejší.

Chvilka odpočinku před dalším putováním

Procesí v krajině

Pan Jan Havelka nese svůj kříž statečně a raduje se z krásného počasí

Barokní soubor Ritornello vytrvale provází poutníky hudbou a zpěvem


Niněra

Poutníci vchází do kostela

Horačky ve skrytu  za hřbitovní zdí pilují své vystoupení

Nejkrásnější kostel v Podještědí ožíváSvatý Jakub starší a dr. Sládek dohlížejí na Ritornello

Pan Jan Havelka děkuje poutníkům a zve je na další program


Horačky a pan Jára Horáček (náš revizor)

Dozpíváno, dotancováno, dopochodováno, doprožito.

Noc kostelů v Letařovicích a pouť Mezi dvěma Jány, které jsme pro vás několik měsíců připravovali, nám během jednoho víkendu uběhly ani nevíme jak. Počasí nás škádlilo, ale s přímluvou pana faráře tam nahoře se vše nakonec v dobré obrátilo.

Díky všem hudebníkům, souboru Horačky, hasičům, Dr. Sládkovi a mnohým dalším velikým pomocníkům. Velice děkujeme obci Bílá, bez jejíž dotace by festival nemohl vzniknout. Děkujeme i dobrovolným hasičům, kteří si vzali na starost občerstvování poutníků.

Ohlas byl každopádně veliký, děkujeme všem přišedším! I díky Vám chceme pouť pořádat každoročně.

A především děkujeme všem četným poutníkům, kteří se obou akcí zúčastnili, jsme velice rádi a trochu snad i pyšni. A jak se pouť líbila vám?

Slovo předsedy
V sobotu 2. června jsme ve spolupráci s místní farností, obcí Bílou a dobrovolnými hasiči z Hradčan uspořádali v Letařovicích a Českém Dubě tzv. Pouť mezi dvěma Jány. Šlo ve své podstatě o malý kulturní festival, spojující do sebe prvky moderní a tradiční. Akce se započala procesím z rajského dvora johanitské komendy v Českém Dubu do kostelíka svatého Jakuba v Letařovicích. V čele průvodu křížek se svatojánskými korouhvemi, uprostřed hudebníci z barokní capelly Ritornello předzpívávali dobové poutnické písně. Procesí zastavovalo u zajímavých drobných památek v okolí, z nichž největší ohlas zaznamenala právě zastávka u nově zrekonstruovaného barokního sloupu sv. Jana v Hradčanech, na půli cesty do Letařovic. 
předzpívávali dobové poutnické písně. Procesí zastavovalo u zajímavých drobných památek v okolí, z nichž největší ohlas zaznamenala právě zastávka u nově zrekonstruovaného barokního sloupu sv. Jana v Hradčanech, na půli cesty do Letařovic. 

Formu lidového procesí jsme zvolili, abychom se alespoň malou měrou přiblížili k tomu, jak vnímali jednotlivé památky, ale i komplexně podještědskou krajinu naši předci. Projít si nádhernou přírodu, kterou běžně jen projíždíme autem, sdílet své pocity s ostatními, na chvíli se zastavit a oddychnout. 

Odpoledne pak pro potěchu ucha i oka na letařovské návsi zapěly a zatancovaly „holky z Ještěda“ čili folklorní soubor Horačky. V kostele pak Dr. Miloš Sládek z pražské pedagogické fakulty přednesl květnatou češtinou rekonstrukci barokního kázání O sv. Jánu Křtíteli, kterým, jak věříme, se satiricky trefil i do dnešních nešvarů. Vše uzavřel a posluchače lyricky naladil folkový bard Karel Vepřek, který se střídal s českodubskými hudebníky Marií Červovou, Václavem Zelenkou a Dagmar Čemusovou. Ti zazpívali a zahráli na místní varhany klasické kusy barokní hudby. 

Procesím šlo kolem 50ti lidí, na program v Letařovicích už nás bylo hodně přes 100. Věříme, že si každý přišel na své. Kromě jiných positiv vynesla akce i klad finanční. Vybrali jsme zhruba 2000,- K na obnovu letařovského kostela, což je na první naší akci jistě solidní výsledek. Děkujeme!

Odkazy
Pouť očima Aničky Koutské, mluvčí celé akce
Pouť očima Elišky Černé, studentky kulturní historie
Rozhlasová reportáž Ivety Kalátové z Rádia Sever
Původní tisková zpráva z pera Aničky Koutské